Pravidla soutěže

Zaregistrujte kód účtenky z nákupu u Alberta
a vyhrajte nákup v hodnotě 78 000 Kč každý den

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Velikonoce“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže.

1. Organizátorem a pořadatelem soutěže je

Společnost AHOLD Czech Republic, a.s., se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 44012373, DIČ: CZ44012373, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 19737 (dále jen „organizátor“ nebo „AHOLD“).

2. Místo a termín konání soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky v obchodní síti prodejen supermarketů a hypermarketů, společnosti AHOLD provozovaných pod značkou „ALBERT“ v termínu od 15.3.2017 00:00 do 18.4.2017 23:59 včetně (dále jen „doba konání soutěže“ nebo „termín konání soutěže“ a „místo konání soutěže“).

Pro účely určování výherců (viz níže článek 7 a článek 8 pravidel) je doba konání soutěže rozdělena do 35 samostatných soutěžních kol:

 1. kolo soutěže: od 15.3.2017 00:00:00 hod – do 15.3.2017 23:59 hod
 2. kolo soutěže: od 16.3.2017 00:00:00 hod – do 16.3.2017 23:59 hod
 3. kolo soutěže: od 17.3.2017 00:00:00 hod – do 17.3.2017 23:59 hod
 4. kolo soutěže: od 18.3.2017 00:00:00 hod – do 18.3.2017 23:59 hod
 5. kolo soutěže: od 19.3.2017 00:00:00 hod – do 19.3.2017 23:59 hod
 6. kolo soutěže: od 20.3.2017 00:00:00 hod – do 20.3.2017 23:59 hod
 7. kolo soutěže: od 21.3.2017 00:00:00 hod – do 21.3.2017 23:59 hod
 8. kolo soutěže: od 22.3.2017 00:00:00 hod – do 22.3.2017 23:59 hod
 9. kolo soutěže: od 23.3.2017 00:00:00 hod – do 23.3.2017 23:59 hod
 10. kolo soutěže: od 24.3.2017 00:00:00 hod – do 24.3.2017 23:59 hod
 11. kolo soutěže: od 25.3.2017 00:00:00 hod – do 25.3.2017 23:59 hod
 12. kolo soutěže: od 26.3.2017 00:00:00 hod – do 26.3.2017 23:59 hod
 13. kolo soutěže: od 27.3.2017 00:00:00 hod – do 27.3.2017 23:59 hod
 14. kolo soutěže: od 28.3.2017 00:00:00 hod – do 28.3.2017 23:59 hod
 15. kolo soutěže: od 29.3.2017 00:00:00 hod – do 29.3.2017 23:59 hod
 16. kolo soutěže: od 30.3.2017 00:00:00 hod – do 30.3.2017 23:59 hod
 17. kolo soutěže: od 31.3.2017 00:00:00 hod – do 31.3.2017 23:59 hod
 18. kolo soutěže: od 1.4.2017 00:00:00 hod – do 1.4.2017 23:59 hod
 19. kolo soutěže: od 2.4.2017 00:00:00 hod – do 2.4.2017 23:59 hod
 20. kolo soutěže: od 3.4.2017 00:00:00 hod – do 3.4.2017 23:59 hod
 21. kolo soutěže: od 4.4.2017 00:00:00 hod – do 4.4.2017 23:59 hod
 22. kolo soutěže: od 5.4.2017 00:00:00 hod – do 5.4.2017 23:59 hod
 23. kolo soutěže: od 6.4.2017 00:00:00 hod – do 6.4.2017 23:59 hod
 24. kolo soutěže: od 7.4.2017 00:00:00 hod – do 7.4.2017 23:59 hod
 25. kolo soutěže: od 8.4.2017 00:00:00 hod – do 8.4.2017 23:59 hod
 26. kolo soutěže: od 9.4.2017 00:00:00 hod – do 9.4.2017 23:59 hod
 27. kolo soutěže: od 10.4.2017 00:00:00 hod – do 10.4.2017 23:59 hod
 28. kolo soutěže: od 11.4.2017 00:00:00 hod – do 11.4.2017 23:59 hod
 29. kolo soutěže: od 12.4.2017 00:00:00 hod – do 12.4.2017 23:59 hod
 30. kolo soutěže: od 13.4.2017 00:00:00 hod – do 13.4.2017 23:59 hod
 31. kolo soutěže: od 14.4.2017 00:00:00 hod – do 14.4.2017 23:59 hod
 32. kolo soutěže: od 15.4.2017 00:00:00 hod – do 15.4.2017 23:59 hod
 33. kolo soutěže: od 16.4.2017 00:00:00 hod – do 16.4.2017 23:59 hod
 34. kolo soutěže: od 17.4.2017 00:00:00 hod – do 17.4.2017 23:59 hod
 35. kolo soutěže: od 18.4.2017 00:00:00 hod – do 18.4.2017 23:59 hod

(dále jen „soutěžní kolo“).

3. Účast v soutěži

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a adresou pro doručování na území České republiky, která si v době a místě konání soutěže a splní podmínky stanové těmito pravidly soutěže. Osoby mladší 18 let se mohou soutěže účastnit, pokud nejde o osoby dříve zletilé dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník“), jen se souhlasem zákonného zástupce, a tento zákonný zástupce je také oprávněn převzít jejich jménem případnou výhru (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“).

4. Pravidla soutěže

Soutěžící se do soutěže zapojí tím způsobem, že v době a místě konání soutěže:

Uskuteční nákup v minimální hodnotě 300,- Kč (při platbě kartou již od 299,50 Kč) v Hypermarketu, nebo Supermarketu Albert. Konečná cena je po odečtení veškerých slev a kuponů za vrácené obaly. Účtenku s unikátním kodem – označeným „ID účtenky“, kterou zákazník obdrží od pokladní si uschová pro potřeby registace do soutěže o roční nákup zdarma v celkové hodnotě 78 000,- Kč, v předem stanovené nominální hodnotě společnosti AHOLD, a to v poukázkách společnosti.

Účtenka zákazníka opravňuje k účasti v online soutěži v období 15.3.2017 – 18.4.2017 o roční nákupní košík zdarma v celkové hodnotě 78 000Kč.

Účastníkem online soutěže se stává zákazník, který se zaregistruje na webové stránce www.velikonoce.albert.cz , uvede přitom unikátní číslo z účtenky - ID účtenky (17ti místný číselný kod), který získal po nákupu v prodejnách Albert v minimální hodnotě 300,- Kč po zaokrouhlení. Dále uvede E-MAIL, JMÉNO, PŘÍJMENÍ, PSČ, MĚSTO, ULICE, ČÍSLO DOMU a pošle scan/fotografii účtenky. Dále je nezbytné, aby potvrdil svůj souhlas s těmito pravidly a se zpracování osobních údajů.

Soutěžící se může soutěže účastnit opakovaně, za podmínek dále stanovených, vždy však pouze na základě získání nového unikátního kodu z účtenky – ID účtenky a zasláním nového scanu/fotografie účtenky. Uplatněný kod a scan/fotografie účtenky se účastní pouze jednoho slosování, a to slosování pro daný den, kdy byl kod a scan/fotografie účtenky zaregistrován do soutěže. Účastník soutěže se může registrovat do soutěže maximálně 5x v jeden den pod jednou emailovou adresou za použití 5ti unikátních kódu účtenky – ID účtenky.

Losování a vyhlášení výherce probíhá následující den v 17:00 ode dne registrace do soutěže provedené prostřednictvím registrační aplikaci na webu www.velikonoce.albert.cz.

E-mailová adresa, kterou soutěžící uvedl ve webovém formuláři je ze strany organizátora považována za e-mailovou adresu soutěžícího.

Organizátor neodpovídá za doručení ani za správnost údajů odesílaných soutěžícími prostřednictvími webového formuláře. Ze soutěže jsou vyloučeny soutěžní zprávy zadávané z jiného formuláře, než umístěného na webu www.velikonoce.albert.cz. Do soutěže nebudou rovněž zařazeny vstupy, pokud budou neúplné, vymyšlené, vstupy zaslané jinak než prostřednictvím formuláře pro registraci (např. poštou, e-mailem apod.), či vstupy jakkoli jinak odporující těmto pravidlům.

5. Výherce a výhry v soutěži

Do soutěže je celkem vloženo 35 ročních košíků, každý v hodnotě 78 000 Kč. Hodnota jedné výhry je 78 000, -Kč a lze ji uplatnit v období od 10.5.2017 do 9.5.2018 v prodejnách hyper a super market Albert.

6. Určení výherců a výher

Výhercem se stává v příslušném soutěžním kole vždy pouze jeden soutěžící, který s daným unikátním kódem účtenky – ID účtenky, byl náhodně vylosován soutěžní aplikací na webu www.velikonoce.albert.cz a vyhrává pouze jednu výhru. Tento výherce se může účastnit soutěže opakovaně, vždy ale s novým unikátním kódem účtenky – ID účtenky.

Pro oznámení výhry bude výherci nejpozději do 10 pracovních dnů od skončení daného soutěžního kola zaslána výherní e-mailová zpráva, a to na e-mailovou adresu, kterou soutěžící uvedl v registrační formuláři. Dále bude jeho jméno vyvěšeno na výherní listině na webu www.velikonoce.albert.cz.

Vyhlašovat výsledky soutěže bude spol. AHOLD Czech Republic, a.s., vždy následující den v 17:30 od dne registrace do soutěže provedené prostřednictvím registrační aplikaci na webu www.velikonoce.albert.cz.

Nebude-li výherce ani opakovaně reagovat na zaslanou výherní e-mailovou zprávu (organizátor odešle maximálně dvě emailové výzvy v rozmezí 5 pracovních dnů a výherce musí na e-mailovou zprávu reagovat nejpozději do 5 pracovních dnů od odeslání druhé výzvy), v případě nereagování na druhou e-mailovou výzvu, jeho výhra bez náhrady propadá organizátorovi.

Výherce se musí dostavit na slavnostní předání výhry dne 10.5.2017 do místa určeného pořadatelem v průběhu soutěže.

Organizátor si vyhrazuje právo podle svého uvážení určit způsob předání výhry, a to buď doručením výhercům prostřednictvím kurýrní služby, anebo osobním předáním; v případě, že organizátor určí osobní předání výhry, je příslušný výherce povinen takové organizátorovo rozhodnutí respektovat a v souladu s jeho pokyny odpovídajícím způsobem vyzvednout výhru, jinak na tuto výhru ztrácí nárok a jeho výhra bez náhrady propadá organizátorovi.

7. Souhlasy

Podmínkou účasti v soutěži je vyslovení všech následujících souhlasů ze strany soutěžícího:

 • Soutěžící účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat, a souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn bezplatně uveřejňovat jméno a příjmení soutěžícího, město, jakož i pořizovat a uveřejňovat obrazové, zvukové či zvukově-obrazové záznamy osoby soutěžícího ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech organizátora a na webových stránká albert.cz., to též i pro použití pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Soutěžící také uděluje organizátorovi soutěže tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení, soutěžící bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv po skončení soutěže odvolat.
 • Účastí v soutěži uděluje soutěžící bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu E-MAIL, JMÉNO, PŘÍJMENÍ, PSČ, MĚSTO, ULICE, ČÍSLO DOMU společnosti AHOLD Czech Republic, a.s., IČ: 440 12 373, se sídlem Radlická 117 158 00 Praha 5 Nové Butovice, jakožto správci, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím organizátora, pro účely realizace soutěže a předání výher – tento souhlas uděluji na dobu konání soutěže a předávání výher, a dále i pro marketingové účely správce, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění – tento souhlas uděluje soutěžící na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu. Soutěžící potvrzuje, že byl/a správcem poučen/a o svých právech v souladu s ust. § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, (dále jen „ZoOÚ“).
  Soutěžící bere na vědomí, že pokud požádá o informaci o zpracování svých osobních údajů v souladu s § 12 ZoOÚ, je pořadatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Dále bere na vědomí, že má dle zákona právo, pokud zjistí nebo se bude domnívat, že pořadatel provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, (i) požádat pořadatele o vysvětlení, (ii) požadovat, aby pořadatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Další případná zvláštní práva subjektů údajů zde nezmíněná upravuje ustanovení § 21 ZoOÚ. Poskytnutí osobních údajů činí soutěžící na dobrovolné bázi a je si vědom/a, že může svůj souhlas s jejich zpracováním bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat.
 • Výherce tímto dává souhlas k uveřejnění jeho výherní fotografie a osobních údajů na webových stránkách: www.velikonoce.albert.cz.

8. Obecné podmínky

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly této soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že taková osoba se i přes uvedené stala výhercem, výhra nebude předána. V takovém případě nastupuje na místo tohoto neoprávněného výherce další soutěžící podle rozhodnutí organizátora, tj. zpravidla soutěžící, který by se byl stal výhercem příslušné výhry, pokud by se soutěže nebyla účastnila osoba, jíž z důvodů uvedených v tomto ustanovení nebyla výhra předána.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení odeslaných soutěžních zpráv a dalších vstupů, které soutěžící podle těchto pravidel vkládají do soutěže. Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní zprávy a vstupy, jež nebudou splňovat stanovené podmínky soutěže anebo které odeslaly osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži.

Organizátor neodpovídá za ztrátu, nedoručení či prodlení zásilek s výhrami zaslanými prostřednictvím kurýrní služby či jiným způsobem. V případě, že se výherci nepodaří bez nepřiměřených obtíží doručit výhru na jím uvedenou poštovní adresu, zaniká nárok výherce na získání této výhry.

Výhry, které výherci neuplatní, nevyzvednou anebo které se nepodaří odevzdat či doručit na výhercem uvedenou kontaktní adresu propadají bez náhrady ve prospěch organizátora soutěže pro další marketingové či charitativní účely.

Organizátor neodpovídá za jakékoliv škody, které soutěžícím případně vznikly v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s čerpáním/užíváním výher.

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou; výhry nemohou být poskytnuty alternativně, např. peněžní formou.

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.

Organizátor je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, bylo-li toto jednání způsobilé ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání.

Organizátor není odpovědný za jakékoliv technické problémy související s odesláním soutěžních zpráv souvisejících s touto soutěží.

V případě rozporu mezi pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných pravidel soutěže platí znění těchto úplných pravidel soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s úplnými pravidly soutěže.

Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celý soutěžní čas na webové stránce www.velikonoce.albert.cz. Tato pravidla, soutěž a právní vztahy mezi organizátorem a soutěžícími se řídí právním řádem České republiky.

V Praze dne 14.3.2017

AHOLD Czech Republic, a.s.

Registrace k newsletteru

S registrací k newsletteru získáte:

- Upozornění na nové soutěže
- Recepty z Albert magazínu
- Novinky i cenové bomby

Za zkoušku nic nedáte! Z newsletterů se můžete kdykoliv odhlásit.